Laatste nieuws

Objectivering onderhoudsgelden
Wetswijziging van kracht vanaf 1 augustus 2010.

MCM op Joe.FM
Chantal Kimpen vrijwilliger voor burenbemiddeling in Vlaams-Brabant.

MCM in de krant
MCM in de streekkrant!

Voor wie?

Bemiddeling is voor ieder die in een conflict verwikkeld is, bijvoorbeeld bij:

- echtscheiding: u slaagt er, in het kader van uw scheiding, niet in om met uw echtgenoot tot een akkoord te komen over de verdeling van de goederen, het verblijf van de kinderen, afspraken ivm de woning  e.d. U wenst een vechtscheiding te voorkomen

- relatieproblemen: u overweegt een eventuele scheiding, maar u wil de relatie toch nog een kans geven en wil dit graag bespreken met een onpartijdig bemiddelaar

- familieruzie: u heeft elk contact verbroken met uw broers en zussen, waardoor de verdeling van uw nalatenschap moeilijk wordt; u vindt het moeilijk om de praktische organisatie voor hulpbehoevende ouders en/of andere familieleden te bespreken

- problemen met de opvoeding: het opvoeden van kinderen is dikwijls een grote uitdaging waarrond concrete afspraken nodig zijn, zowel tussen de ouders onderling als tussen ouders en kinderen.

- burenruzie: lawaaihinder, geurhinder, overlast door huisdieren, vuilnis, ...

- ...