Laatste nieuws

Objectivering onderhoudsgelden
Wetswijziging van kracht vanaf 1 augustus 2010.

MCM op Joe.FM
Chantal Kimpen vrijwilliger voor burenbemiddeling in Vlaams-Brabant.

MCM in de krant
MCM in de streekkrant!

Waarom bemiddeling?

MCM-Bemiddeling is:

De dag van vandaag merken we een duidelijke verschuiving van de traditionele manier om een conflict op te lossen, namelijk via de rechtbank, naar een alternatieve vorm van conflict resolution, namelijk bemiddeling.

In bemiddeling kunnen zelfs de moeilijkste conflicten in een relatief korte tijd opgelost worden, maar dan zonder de emotioneel zware tol en de hoge prijs eigen aan een rechtszaak. Alle partijen komen uit de bemiddeling als winnaars, in tegenstelling tot wanneer men naar de rechtbank zou stappen. De bemiddelaar helpt alle partijen om tot een oplossing te komen die voor ieder aanvaardbaar is. Er zijn dus eigenlijk geen verliezers!

Het akkoord heeft een duurzaam karakter, net omdat het de partijen zelf zijn die de oplossing(en) voorstellen. Er wordt niets van buitenaf opgelegd, de cliënt heeft volledige controle over het proces en over de bereikte overeenkomst.