Laatste nieuws

Objectivering onderhoudsgelden
Wetswijziging van kracht vanaf 1 augustus 2010.

MCM op Joe.FM
Chantal Kimpen vrijwilliger voor burenbemiddeling in Vlaams-Brabant.

MCM in de krant
MCM in de streekkrant!

Wat is bemiddeling?

Wij, als MCM-bemiddelaars, vertrekken vanuit het standpunt dat alle partijen een oplossing wensen voor het conflict waarin ze verwikkeld zitten.

Het conflict oplossen vanuit een win-win voor iedereen is ons doel!

In bemiddeling gelden er een aantal spelregels:

Na een grondige exploratie van het conflict zal er een inventarisatie van alle mogelijke oplossingen gemaakt worden.

Elke mogelijke oplossing wordt vervolgens getoetst op haalbaarheid en bruikbaarheid, in functie van de belangen en behoeften van elke partij.

Tenslotte wordt, indien gewenst, een akkoord opgesteld, waarin alle partijen zich kunnen vinden en dat zij ondertekenen. Wanneer dit akkoord door de rechtbank gehomologeerd wordt, heeft het een bindend karakter.