Laatste nieuws

Objectivering onderhoudsgelden
Wetswijziging van kracht vanaf 1 augustus 2010.

MCM op Joe.FM
Chantal Kimpen vrijwilliger voor burenbemiddeling in Vlaams-Brabant.

MCM in de krant
MCM in de streekkrant!

De familierechtbank is sinds september 2014 operationeel.

 

De bevoegdheden van de familierechtbank zijn vermeld in de artikelen 572bis en 577, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

In de regel is de rechtbank, ongeacht het bedrag van het geschil, bevoegd voor:

 

De rechtbank is ook bevoegd om voorlopige maatregelen te nemen.

 

Welke rechtbank is bevoegd:

De familierechtbank van de woonplaats van de verweerder of van de laatste echtelijke of gemeenschappelijke verblijfplaats is bevoegd.

Toch voorziet wet enkele uitzonderingen.

Wanneer de partijen in het kader van een andere vordering al voor een bepaalde familierechtbank zijn verschenen, wordt de nieuwe vordering in bepaalde gevallen opnieuw voor dezelfde familierechtbank gebracht.

Er bestaan eveneens gevallen waarin de familierechtbank van de woonplaats van de minderjarige bevoegd is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor vorderingen over het ouderlijk gezag, de nadere regels over de huisvesting en de onderhoudsverplichtingen.

Bovendien kan de familierechtbank in de meerderheid van de gevallen beslissen om de zaak naar een familierechtbank van een ander gerechtelijk arrondissement te verwijzen, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is voor de goede rechtsbedeling.

 

(bron: justitie.belgium.be)